sobota, 30 kwietnia 2011

Chodzi, chodzi...


Ilustracje: Janusz Grabiański (uważam, że tą książką udowadnia, że dorównuje maestrią Wilkoniowi)
Autor: wybór wierszy (m.in. Ewa Szelburg-Zarembina, Józef Czechowicz, Janina Porazińska i Hanna Januszewska)
Tytuł: Chodzi, chodzi baj po ścianie
Wydane: "Nasza Księgarnia", Warszawa, Polska, 1973.
Wydanie IV.poniedziałek, 25 kwietnia 2011

Alleluja! - 1

Hanna Balicka-Fribes

 Antoni Boratyński
Stasys Eidrigevicius
Janina Cugowska
Hanna Czajkowska


Irena Czarnecka
Zofia Fijałkowska

Jerzy Gorazdowski
Aleksander Haupt


Danuta Imielska-Gebethner


Jadwiga Iwaszkiewicz
Maria MackiewiczWanda Orlińska
Zbigniew Rychlicki
Janusz StannyJan Marcin Szancer