sobota, 17 marca 2018

Zimą - Zbigniew Rychlicki


Ilustracje: Zbigniew Rychlicki
Autorka: Elżbieta Brzoza
Tytuł: Zimą
Wydane: "Spółdzielnia Pracy Rękodzieła Artystycznego >>Intrografia<<", Warszawa, Polska, 1985.
Wydanie I. 

poniedziałek, 12 marca 2018

Jak listy wędrowały - Antoni Boratyński


Ilustracje: Antoni Boratyński
Tytuł: Jak listy wędrowały
Autorka: Zofia Chmurowa
Wydane: Biuro Wydawnicze "Ruch", Warszawa, Polska, 1961.
Wydanie I. 

czwartek, 8 marca 2018

Przygody Nieumiałka - Aleksy Łaptiew - 2


Ilustracje: Aleksy Łaptiew
Autor: Mikołaj Nosow
Tytuł: Przygody Nieumiałka i jego przyjaciół
Wydane: 'Raduga', ZSRR, Moskwa, 1989.
Wydanie I.